Produkter / Tjänster

Våra tjänster

Byggplåtslageri
Legoarbeten i plåt
Plåt Konsultation, besiktningar och värderingar

Byggnadsvård, trä och plåt. 

 

Våra produkter

Skorstens/ventilations beslag
Regnhuvar.
Fönsterbleck.
Gavelbeslag.
Nockplåt.
Takavvattning.
Taksäkerhet.
Vägghuvar.
Fäst material.
Tätnings material.