Nuvarande projekt

LLA: Skärmtak för fordon, tak och väggar. Samt smärre service arbeten.

Luleå Kommun: Åran, Kronanbacken Gruppbostäder för funktionshindrade.

Kommande projekt 

 

Länsstyrelsen, mer information kommer.